Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
20.oktobri Kartikas mēnesis
20 Oktobrī 2021

Laiks no 20.oktobra  Vēdiskajā kultūrā tiek uzskatīts par sevišķi labvēlīgu. Tas ir Damodara jeb Kartikas mēnesis.

Kartika, kas ir Čaturmasjas perioda pēdējais mēnesis ir ļoti labvēlīgs garīgajai attīstībai un praksei. Daudzi cilvēki šajā laikā dod solījumus, kas saistīti ar savas garīgās prakses padziļināšanu un uzlabošanu: džapas atkārtošana, intensīvāka sadhana, biežāki tuvākā tempļa apmeklējumi, papildus kalpošanas templī uzņemšanās u.c.
 
Sekojot senai tradīcijai, ticīgie un visi citi, kas vēlas piedalīties šajā rituālā, pulcējas, lai piedāvātu Dievam gī mērcētu deglīti tādā veidā simboliski piedāvā viņu patieso, mīlestības un ticības piepildīto sirdi. Vēl viens kalpošanas veids, kas sevišķi labvēlīgs Damodara mēnesī ir meditācija uz Krišnas spēlēm. Izmantojiet iespēju un pasteidzieties gūt labumu, ko dāvā šis brīnišķīgais mēnesis. Nāciet uz tuvāko Vēdisko centru un pilnveidojiet savu garīgo praksi, saņemiet īpašo Damodara mēneša žēlastību!

Projekts:
Kultūra