Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Ce
27 Janvārī
19:00 - 21:00
Kā atjaunoties un atveseļot organismu pēc svētku laika
Pk
11 - 13 Martā
17:00 - 16:00
Retrīts «Dzimtas Spēks»