Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Guļnara Satibaldijeva
"Psihiloģe"

Psihiloģe, Oļega Gadecka skolniece, Sieviešu Akadēmijas absolvente. Treninga "Attiecību veidošana" un kluba "Dzīves skola" vadītāja. Supervizore un kuratora palīgs "Uz vērtībām orientētas psiholoģijas institūtā"

Notikušie notikumi 3
24 - 25 Jūnijs 7:00 - 18:00
Festivāls SUNFEST
10 Oktobris 2021 11:00 - 17:00
Dievišķās Mātes svētki
19 Septembris 2021 11:00 - 17:00
Rudens ekvinokcija