Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Uzlabosim dzīvi kopā

Dārgie Draugi,
kā Jūs labi ziniet, mūsu biedrība jeb, kā mēs to biežāk mēdzam dēvēt, garīgās attīstības centrs („RADI2005”) jau kopš 2005.gada aktīvi nodarbojas ar sabiedrības garīgās attīstības veicināšanu, labdarību, kā arī sabiedrības, it īpaši tās trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbība, kā to nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, nav vērsta uz peļņas gūšanu.

Mūsu biedrības darbība ietver: 
• lekciju, semināru un izstāžu organizēšanu un sarīkošanu;
• dažādu tautu tradīciju, deju, paražu un valodu izpēti;
• veselīga dzīvesveida popularizēšanu; 
• tautas medicīnas metožu popularizēšanu;
• sabiedrības iepazīstināšanu ar dažādu reliģiju tradīcijām;
• svētceļojumu un retrītu organizēšanu;
• dalību labdarības akcijās, kas saistītas ar palīdzību un atbalstu bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un nelabvēlīgām ģimenēm;
• bērnu no maznodrošinātām ģimenēm iesaistīšanu biedrības nodarbībās;
• cita veida nodarbību un pasākumu, kas sekmē cilvēku garīgo un fizisko attīstību, organizēšanu un sarīkošanu;
• pieredzes apmaiņu ar līdzīgām organizācijām.

Mēs esam ļoti pateicīgi visiem mūsu misijas atbalstītājiem par jebkāda veida atbalstu – ar labiem vārdiem, labām domām, labiem darbiem un ziedojumiem – tas viss mums ir ļoti vajadzīgs un iedvesmo mūs uz turpmāko darbību.

2012. gada jūnijā mūsu biedrība ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu (saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), kas nozīmē, ka turpmāk mūsu ziedotāji – Latvijas rezidenti – baudīs attiecīgos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu atvieglojumus, proti (stāvoklī uz 2012.gada jūliju): 
1) juridisko personu – rezidentu un pastāvīgo pārstāvniecību uzņēmumu ienākuma nodokli samazina par 85% no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ievērojot, ka kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 panta pirmā un otrā daļa);
2) pirms ienākuma aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli no fizisko personu gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ciktāl ziedojuma summa nepārsniedz 20% no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma (likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punkts, 10. panta 1.1, 1.2 un 1.3 daļas).

Mūsu lieliskā komanda

Jeļena Bičkova - valdes priekšsēdētāja, pasniedzēja
Ludmila Birjukovska - valdes locekle, dizainere, pasniedzēja
Abel Ilona – pasniedzēja, kluba Psiholoģija 3000 vadītāja
Larisa Baranova - pasniedzēja
Marina Ustiužanina - pasniedzēja
Signe Generte - tekstu tulkotāja
Edvards Samersovs – mājas lapas uzturēšana un attīstīšana
Roberts Rimša - jurists

Pievienojies tagad! Mums tiešām ir nepieciešams palīgs, īpaši tulkotājiem un palīgiem par programmām.

Rekvizīti

Biedrība "RADI2005"
reg.Nr. 40008094254
Banka: Swedbanka AS
kods: HABALV22
konts: LV90HABA0551032164858

Mūsu kontakti

Juridiskā adrese: Druvas iela 1с, Rīga, Latvija
Kontaktadrese: Rīga, Tallinas 52 (ieeja no pagalma)
Svētgrīvas, Valgundes pag., Jelgavas novads (navigācijā ir dati)

Informāciju par biedrības darbību varāt iegūt, zvanot pa tālruni +37128266145
E-mail: raduga@radugamira.org

Mēs sociālajos tīklos:
http://vk.com/raduga2005page
https://www.facebook.com
https://www.facebook.com/radugamira/
http://instagram.com/radugamira108

В Эстонии
Igaunijā: Veronika Hazova tel. (+372) 58047055,  Ņina Veismane tel.  (+372) 55914988
Reģistrācijas adrese: Kärberi 4-61, Talllina, Igaunijā 
Jelenas Bičkovas semināri
BRĪNIŠĶIGĀ MAMMA: LAIMĪGU CEĻU UZ VEIKSMĪGĀM DZEMDĪBĀM!
Kursi grūtniecēm un tiem, kas to plāno nākotnē. Nodarbības veltītas vēdisko zinību par grūtniecību iepazīšanai, jogas asanu un grūtnieču meditācijas apgūšanai, un citu materiālu par šo tēmu iepazīšanai, kā arī perinatālās psiholoģijas ievirzes.

7 MĪLESTĪBAS STADIJAS
Kā izveidot mīlestības pilnas attiecības ar apkārtējiem?
Kā iziet no problēmu un vientulības apburtā loka?
Atradīsiet atbildi uz jautājumu – Kas ir mīlestība, tās sastāvdaļas.

LAIMĪGAS DZĪVES PRINCIPI
Seminārā programmā:
1. Cilvēka smalkā uzbūve
2. Ajurvēdas pamati - zinātne par laimi. Veselības pamata principi.
3. Laika likumi. Efektīva dzīves plānošana.
4. Brīvās telpas likumi. Mājas iekārtošana. Vastu Šastra zinības.
5. Kā panākt uzplaukumu. Pārpilnības pamata principi.
6. Sieviete un vīrietis. Attiecību noslēpumi.

BRĪNIŠĶIGĀ MAMMA: AUGAM KOPĀ
Seminārs ļaus uzzināt vecākiem visu nepieciešamo par jaundzimušā aprūpes sistēmu un par bērna attīstību no pirmās viņa dzīves minūtes.

BRĪNIŠĶIGĀ MAMMA. VĒDISKĀ PIEEJA BĒRNA IEŅEMŠANAI
Kurss iepazīstina ar vēdiskajām zināšanām par pareizu bērna ieņemšanu un sagatavošanos tai.

BRĪNIŠĶIGĀ MAMMA: GAIDĀM BĒRNIŅU
Kursi grūtniecēm un tiem, kas to plāno nākotnē. Nodarbības veltītas vēdisko zinību par grūtniecību iepazīšanai, jogas asanu un grūtnieču meditācijas apgūšanai, un citu materiālu par šo tēmu iepazīšanai, kā arī perinatālās psiholoģijas ievirzes.

SEVIS IZZINĀŠANAS MĀKSLA
Programmā:
• Personības struktūra
• Zemapziņas noslēpumi, garīgā ķermeņa struktūra 
• Prāta un saprāta funkcija
• Mehānismi, kuri ietekmē mūsu uzvedību
• Rakstura kvalitātes, vai no kurienes rodas bailes.
• Saskarsmes māksla, vai no kā ir atkarīga mūsu laime.
• Bērnu audzināšanas noslēpumi.
• Slimību “emocionālie” cēloņi.
• “Saprātīgas” veselības 8 likumi.